REGULAMENTUL CONCURSULUI
„TOP DOG OF THE YEAR“

(PROPUNERE)

§ 1. SCOP

  1. Concursul TOP DOG OF THE YEAR …., va fi organizat de catre AChR, în fiecare an, la sfârsitul sezonului competitional, în colaborare cu o asociatie membra si are ca scop stabilirea celor mai valorosi câini din România din acel an.

§ 2. PARTICIPARE

La aceasta competitie poate participa orice câine înscris în COR care obtine, pe baza punctajelor acumulate, minim punctajul de 250 puncte.

2.1 Numarul de participanti este nelimitat.

2.2 Concurentul se va înscrie pe baza unui formular ce va contine urmatoarele date :

2.3 Concurentul va transmite urmatoarele date:

  1. Data expozitiei
  2. Locul de desfasurare
  3. Tipul expozitiei ( Club, CAC, CACIB, etc. )
  4. Numarul total de câini înscrisi la fiecare expozitie ( conf. catalogului )
  5. Numarul total de câini înscrisi la rasa respectiva ( conf. catalogului )
  6. Confirmarea veridicitatii celor afirmate prin semnatura si stampila asociatiei chinologice din care face parte concurentul

2.4 Numarul de arbitraje care vor fi luate în considerare este de minim 5, maximum 10 arbitraje. Concurentul poate trimite rezultatele a mai mult de 10 expozitii. Punctele acumulate în expozitiile trimise în plus ( peste 10 ) se vor lua în calcul numai în cazul unui balotaj.

   Vor fi luate în calcul primele 10 expozitii cu cel mai mare punctaj.

2.5 Se vor lua în considerare numai expozitiile ulterioare datei de 1 ianuarie a anului în curs.

 

§ 3. PUNCTARE

3.1 Punctarea se va face dupa urmatorul tabel:

Titlu / calificativ

Expo CAC

Expo CLUB

Expo CACIB

Ex 1

10

20

10

Ex 2

6

15

6

Ex

4

10

4

RPJ

10

-

15

CAC

15

-

20

RCAC

12

-

15

CACIB / ÎCJ

-

60

30

RCACIB / RÎCJ

-

50

25

BOB

5

-

10

BOG

20

-

40

BIS 1 / ÎC

30

100

60

BIS 2 / RÎC

20

80

40

3.2 Pentru rezultatele obtinute la expozitiile din strainatate se vor acorda urmatoarele bonificatii :

CAC – 25 puncte
CACIB / CLUB – 50 puncte

§ 4. FORMULA DE CALCUL AL PUNCAJULUI

4.1 Punctajul final ( Pf ) al unui concurent va fi calculat cu formula :

Pf = (Pa x 75)/100 + (Pe x 25)/100

      Punctajul din timpul anului ( Pa ) se calculeaza în urmatorul fel:

Pa = suma punctajelor acumulate în expozitiile din timpul anului ( conform tabelelului de la punctul 3.1 ), la care se adauga ( la fiecare expozitie ) COEFICIENTUL DE EXPOZITIE si COEFICIENTUL DE RASA, precum si bonificatiile de la punctul 3.2.

4.2.1 Se introduc notiunile de "COEFICIENT DE EXPOZITIE" si "COEFICIENT DE RASA".

Ce = (Nr. total de câini înscrisi în catalogul expozitiei) /100

Cr = (Nr. Total de câini înscrisi în catalog la rasa respectiva)/100

Presupunem un câine care a obtinut BIS 1 într-o expozitie CACIB, în strainatate, unde au fost înscrisi în total 1000 de câini, dintre care 50 de exemplare înscrise la aceeasi rasa cu câinele nostru.

CALIFICATIVELE si TITLURILE :

Ex 1 + CAC + CACIB + BOB + BOG + BIS 1 + BONUS + Ce + Cr

REZULTA PUNCTAJUL : Pa1

10 + 20 + 30 + 10 + 40 + 60 + 50 + 10 + 5 = 235 puncte = Pa1

Asemanator se vor calcula punctajele pentru fiecare expozitie.

4.2.2 Vor fi luate în calcul primele 10 expozitii cu cel mai mare punctaj.

4.3 Punctajul din timpul expozitiei TOP DOG ( Pe ) se calculeaza în urmatorul fel:

4.3.1 Tabelele care vor fi completate de catre arbitrii si de catre secretariatul general vor avea urmatoarea configuratie:

4.3.1.1. TABEL PENTRU FIECARE ARBITRU

Nume arbitru :

Nr. Crt.

Numele Câinelui

Rasa

Locul propus

Punctaj

1.

       

2.

       
         

4.3.1.2. TABEL CENTRALIZATOR DE CALCUL PENTRU SECRETARIAT

     

Punctaj

acordat

de :          

Nr. Crt.

Numele Câinelui

Arbitru

Nr. 1

Arbitru

Nr. 2

Arbitru

Nr. 3

Arbitru

Nr. 4

Arbitru

Nr. 5

Arbitru

Nr. 6

TOTAL

punctaj

( Pe)

TOTAL

punctaj

(Pa)

PUNCTAJ

FINAL

(Pf)

1.

                   

2.

                   
                     

§ 5 DISPOZITII FINALE