COLLIE ROUGH / COLLIE CU PĂR LUNG
STANDARD FCI Nr. 156 / 15.04.1988

Rasă britanică
ASPECT GENERAL
Collie trebuie să impresioneze prin marea sa frumuseţe, prin atitudinea mândră şi imperturbabilă, nici o zonă a corpului nefiind disproporţionată în raport cu ansamblul.

CARACTERISTICI
Construcţia lui este caracterizată de forţă şi acţiune, ea nu trebuie aibă aspect greoi sau grosolan. Expresia este unul dintre cele mai importante repere. Ea este rezultatul echilibrului perfect şi al armoniei craniului şi botului, dimensiunii, formei, culorii şi poziţiei ochilor, portului şi poziţiei corecte a urechilor.

TEMPERAMENT
Comportament prietenos, niciodată sperios ori agresiv.

CAP şI CRANIU
Caracteristicile capului au o mare importanţă şi trebuie considerate în raport cu talia câinelui. Văzut din faţă sau profil, capul trebuie să aibă formă tronconică, bine conturată, fără proeminenţe. Craniul este plat. Capul se îngustează lin pornind de la inserţia urechilor şi până la trufa neagră, fără obraji proeminenţi sau impresie de bot ascuţit. Din profil, linia superioară a craniului şi cea botului sunt drepte, paralele, de lungime egală, separate de un stop slab dar perceptibil. Mijlocul medianei longitudinale a capului trebuie să se afle la distanţă egală de colţurile interne ale ochilor (acesta este centrul unui stop corect amplasat).
Botul, conturat de linii drepte şi bine rotunjit, este tronconic, niciodată cu aspect pătrăţos. Mandibula este puternică, bine desenată. Înălţimea craniului, măsurată de la arcadă până la regiunea sub-maxilară, nu este niciodată prea mare.
Trufa trebuie să fie neagră.

OCHI
Ochii constituie o caracteristică foarte importantă, dând câinelui expresia de blândeţe caracteristică. Sunt de dimensiune medie (dar niciodată mici), dispuşi puţin oblic; sunt migdalaţi şi au culoare brun închis, cu excepţia exemplarelor bleu-merle, ai căror ochi (unul sau ambii ochi, sau o parte a unuia sau a ambilor ochi) sunt frecvent albaştrii sau cu pete albastre. Expresia lor este plină de inteligenţă şi atunci când câinele este în atenţie privirea este vie şi iscoditoare.

URECHI
Urechile sunt mici şi, ca poziţie, nici prea apropiate, nici prea depărtate. În repaus, sunt pliate către spate; în atenţie, sunt îndreptate înainte şi purtate semierect, adică treimea superioară pliată cu vârful îndreptat în jos.

MAXILARE
Sunt puternice şi prezintă muşcătură în foarfecă perfectă, regulată şi completă. Dinţii sunt de bună mărime.

GÂT
Trebuie să fie musculos, puternic, de bună lungime şi bine arcuit.

TREN ANTERIOR
Umerii sunt oblici şi bine angulaţi. Membrele anterioare sunt drepte şi musculoase. Au oase rotunde, de grosime moderată. Coatele nu trebuie să fie nici îndreptate către exterior (dezlipite de corp), nici către interior.

CORP
Este alungit, dacă îl comparăm cu înălţimea la greabăn. Spatele este drept şi bine susţinut, uşor ridicat în zona renală. Coastele sunt bine arcuite. Pieptul este adânc, cutia toracică este bine dezvoltată.

TREN POSTERIOR
Coapse musculoase. Genunchi bine angulaţi. Jareţii sunt bine coborâţi şi puternici. Labe ovale, cu degete strânse şi arcuite.

COADĂ
Lungă (până cel puţin la jareţi) purtată în jos cu vârful uşor curbat în sus, atunci când câinele este în repaus. În mişcare coada poate fi purtată mai sus, vesel, dar niciodată pe spate.

MIşCARE
Alura este caracteristică rasei. Un Collie cu alură bună nu are niciodată coate îndreptate către exterior şi totuşi, în mişcare, labele anterioare sunt relativ apropiate, dar în nici un caz nu trebuie să se încrucişeze ("să tricoteze") sau să ruleze. Văzute din spate, membrele posterioare au aplomburi drepte, iar jareţii nu sunt prea apropiaţi. membrele posterioare sunt puternice cu mare forţă de propulsie. Pasul este uşor şi suficient de lung.

PĂR
Este foarte des. Părul tector are fir drept şi tare. Subpărul este moale, foarte dens, protejând perfect pielea. Gulerul şi jaboul sunt foarte abundente. Pe cap şi până către vârful urechilor părul este mult mai scurt şi culcat. La baza urechilor şi pe membre părul formează franjuri. Pe metatars părul este mai scurt şi aderent. Părul de pe coadă este foarte abundent.

CULORI
Cele trei variante recunoscute sunt zibelină, tricolor şi bleu-merle.
Zibelină: Orice nuanţă de la auriu până la acaju intens, cu sau fără umbre mai închise la vârfuri. galbenul pai sau cremul sunt de nedorit.
Tricolor: Negrul domină având pete de foc pe cap şi membre. Orice tentă roşcată în părul tector este considerată defect. Pe fond deschis, albastru-argintiu, marmorat cu negru. Se preferă exemplarele cu pete de foc, dar absenţa petelor de foc nu constituie defect. Petele negre mari, culoarea ardeziei sau ape roşcate, fie în părul tector, fie în subpăr, constituie defect.
Marcaje albe: toate cele trei variante de mai înainte trebuie să aibă marcaje ale mai mult sau mai puţin întinse, tipice pentru Collie. Amplasarea corectă a marcajelor albe este : pe guler (complet sau parţial), pe piept, pe labe şi membre, la extremitatea cozii. Deasemenea, albul poate fi prezent pe cap.

ÎNĂLţIMEA LA GREABĂN
Masculi 56-61 cm, femele 51-56 cm

GREUTATE
Masculi 20,5-29,5 kg, femele 18-25 kg

DEFECTE : orice abatere faţă de cele de mai sus constituie un defect. Fiecare defect se va penaliza în funcţie de mărimea respectivei abateri.


NOTĂ: masculii trebuie să aibă două testicule, ambele dezvoltate normal şi complet coborâte în scrot.