REGULAMENTUL EXPOZIŢIONAL

AL C.N.C.C.R.C.R.C. BISTRIŢA

Clubul Naţional al Crescătorilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc Carpatin, a elaborat prezentul Regulament Expoziţional urmărind cultivarea şi dezvoltarea manifestărilor publice specializate pentru această rasa.

 Cap.I. DEFINIŢII SI COMPETENŢE

 Art.1.Expoziţiile pot fi:

 Art.2.Expoziţiile zonale pot fi organizate anual de către Cluburile Zonale, proprii sau afiliate, cu aprobarea prealabilă a C.N.C.C.R.C.R.C.

 Art.3.Expoziţiile speciale, pentru rasa Ciobănesc Românesc Carpatin, sunt secţiuni ale unor expoziţii multirasă organizate de către A.Ch.R. , cu respectarea regulamentelor atât ale A.Ch.R. cât şi ale C.N.C.C.R.C.R.C.  Arbitrii care oficiază în ringurile destinate acestei rase trebuie să fie recunoscuţi de către A.Ch.R. şi să fie dintre cei nominalizaţi de către C.N.C.C.R.C.R.C.  Organizarea pentru acest gen de expoziţii se discută în prealabil şi se hotărăşte de comun acord.

 Art.4.Expoziţiile naţionale sunt organizate anual de catre C.N.C.C.R.C.R.C. nemijlocit sau prin mandatarea unui Club Zonal.  Datele expoziţionale şi desemnarea arbitrilor se hotărăsc de către C.N.C.C.R.C.R.C. până la 30 septembrie a anului în curs, pentru anul următor astfel încât expoziţiile propuse sa poată fi aprobate şi cuprinse în calendar de către A.Ch.R. până în luna decembrie.

Cap.II.ORGANIZAREA EXPOZIŢIILOR

 Art.5.Catalogul expoziţional este obligatoriu indiferent de tipul şi amploarea expoziţiei.  În catalog vor fi trecuţi toţi câini pentru care s-a solicitat înscrierea cu:

Excepţie fac câinii pentru care nu se cunosc toate datele solicitate, dar care urmează să fie completate, pe cât posibil, în urma examenelor de selecţie.

 Art.6. Înscrierile în catalog nu se fac decât pentru câinii care:

 Art.7. Împărţirea pe clase  :

Arbitrajele la clasa pui sunt fără valoare ulterioară.  Grupa de selecţie este compusa din 3 până la 6 exemplare ale aceleaşi canise, care au fost prezentate anterior la minim o expozitie şi au primit cel puţin calificativul BINE.  Criteriile de apreciere ale unei grupe de selecţie vizează uniformitatea calităţii exemplarelor provenite din părinţi diferiţi.

Pentru câinii care participa la clasa veterani nu se fac aprecieri ci doar o ierarhizare a exemplarelor prezentate în ring.

 Art.8. Aprecieri

La clasa pui aprecierile acordate sunt:

Aprecierile nu sunt evaluari.

 Art.9. Calificative  

Calificativul este acordat exemplarului numai prin compararea lui cu cerinţele standardului nu şi cu celelalte exemplare prezentate.  Fiecare exemplar arbitrat va primi unul dintre următoarele calificative:

Lipsa a 2 premolari 1 sau lipsa unui premolar 2 şi a unui premolar 3, sau lipsa unui premolar 1 şi a unui premolar 2, sau lipsa a 2 premolari 2, sunt admise pentru acest calificativ.

EXCELENT ÎNVINGĂTOR DE CLUB se acordă numai în cadrul expoziţiei naţionale exemplarelor cu certificat de selecţie clasa I, cu dentiţie completă şi minim 2 excelent.  Cainii care candidează pentru al doilea an la acest calificativ trebuie să aibă minim 4 excelent din care cel puţin 2 in expoziţii de club.

La toate evaluarile se face clasificare.

Cauzele exterioare ce duc la deteriorarea aspectului animalelor (pierderea unor dinţi) rămân fără consecinţe asupra evaluarii exemplarului.  Pentru aceasta este necesară existenţa dovezii radiologice.  Înregistrarea dovezii se poate face numai în una din următoarele situaţii:

Cap.III. ALTE REGLEMENTĂRI

  1. Pentru  exemplarele înscrise dar neprezentate la expozitie se va plăti taxa integrală;

  2. Exemplarele care sunt prezentate pentru evaluare şi sunt retrase în timpul acesteia, fără acordul oficial al arbitrului, primesc calificativul nesatisfăcător şi interdicţia de participare la competiţii pentru o perioada de 6 luni, decizia din expoziţie fiind definitivă, neputând fi supusă contestaţiei.

  3. Expozantul este obligat la veridicitatea declaraţiilor.  Încercarea de frauda se sancţioneaza drastic, până la pierderea calităţii de membru al clubului.

  4. Expozantul este obligat sa manifeste in permanenţă un comportament sportiv.  Abaterile duc la descalificarea câinelui său.

  5. Frauda, tentativa de frauda sau de intervenţie asupra aspectului exterior al cainelui se sancţioneaza cu interzicerea dreptului de participare la expoziţii pe o perioadă de min.6 luni.

  6. Nu este permisa prezentarea in expozitie a cainilor care apartin sub o forma sau alta arbitrului, sau se află în ingrijirea rudelor de gradul I sau II ale acestuia.

  7. Prezentarea în ring a câinelui se face fără un ajutor substanţial, în starea lui naturală.

  8. Este interzisă folosirea mijloacelor acustice, gen staţie de amplificare, pentru chemarea nominala  a câinilor in ring.

  9. Prezentarea cainelui se face in lesa si zgarda care terbuie sa stea lejer.  Sunt premise numai zgarzi dintr-un singur rand de zale.  Zgarda nu trebuie sa fie prevazuta cu ghimpi, carlige sau gheare.  In caz contrar cainele va fi descalificat.

 Toate expozitiile se vor desfasura  numai in perioada 1 martie-15 decembrie.

Aprobat in sedinta Consiliului Director din 08.06.2001, in conformitate cu art.23 lit.c din statutul C.N.C.C.R.C.R.C.

 NOTA :

In functie de recomandarile Comisiei Chinotehnice a A.Ch.R. , prezentul regulament va fi adaptat in mod corespunzator.