REGULAMENT DE SELECŢIE PENTRU CÂINII DE RASĂ 

CIOBĂNESC ROMÂNESC CARPATIN

1.Generalităţi

Clubul Naţional al Crescătorilor de Câini de Rasă Ciobănesc Românesc Carpatin este unicul factor de decizie şi responsabil pentru această rasă în Romania, recunoscut ca atare de  A.Ch.R.

Prezentul regulament de selecţie foloseste la promovarea creşterii planificate a rasei de câini Ciobănesc Românesc Carpatin, obligă la supravegherea întregului domeniu al selecţiei, face parte integrantă din Statutul clubului şi este obligatoriu pentru toţi membrii.

Scopul regulamentului de selecţie este de a obtine o selecţie de animale etalon, care prin firea, prin performanţele si prin conformaţia lor anatomică sunt considerate a fi adecvate menţinerii, consolidării și promovării rasei.

2.Regulamentul de selecție

2.1.Oficiul de selecţie este organismul specializat al clubului care are următoarele atribuţii specifice:

2.2.Arbitrul de selecţie

Pentru efectuarea selecţiei, C.N.C.C.R.C.R.C. desemnează arbitrii de selecţie dintre arbitrii cu experienţă recunoscuţi de A.Ch.R.

Arbitrii de selecţie vor fi desemnati anual, in colaborare cu A.Ch.R., prin organismele sale specializate.

2.3.Zone de selecţie-competenţe

C.N.C.C.R.C.R.C. poate delega cluburilor zonale efectuarea zonală a selecţiei.

2.4.Perioada de selecţie este stabilită între 1 martie şi 15 decembrie a fiecărui an.

2.5.Probleme juridice

a.Proprietarul unui câine prezentat la selecţie trebuie să fie membru al C.N.C.C.R.C.R.C.  Selecţionarea câinelui expira odată cu pierderea calităţii de membru al clubului de către proprietar.

b.Un câine care se află în proprietatea unei persoane sancţionată cu interdicţie de acces ca cartea de origine” nu poate fi prezentat la selecţie nici de către proprietar, nici de către terţi.

c.Verdictul dat de către arbitrul de selecţie în funcţiune este definitiv.

d.La selecţionarea sau deselecţionarea unui câine nu se pot ridica pretenţii de către proprietar sau de către terţi pentru eventuale daune provenite din aceasta.

e.Proprietarul răspunde conform legislaţiei în vigoare pentru pagubele provocate de câinele său.

3.Participarea la selecţie

La selecţie vor fi admişi numai câini din rasa Ciobănesc Românesc Carpatin aflaţi în evidenţa C.N.C.C.R.C.R.C. care împlinesc cel puţin 2 ani în anul selecţiei şi care pot fi identificaţi pe baza numărului de tatuaj, cu excepţia exemplarelor tipice care au genitori necunoscuţi sau neânscrişi în C.O.R.  Este necesară dovada unei evaluări de cel puţin „BINE”.

Este interzisă prezentarea câinilor bolnavi iar femelele în călduri vor putea fi prezentate numai cu aprobarea arbitrului de selecţie.

4.Condiţii organizatorice

 Pentru fiecare selelecţie clubul va desemna un responsabil care va avea următoarele atribuţiuni:

  5.Inscrierea la selecţie 

Se va face la responsabilul de selecţie desemnat prezentandu-se, cel mai târziu în ziua selecţiei, urmatoarele documente:

Numărul maxim al câinilor admişi pentru o zi de selecţie este de 50.  Pentru depăşirea acestui număr trebuie prevăzută încă o zi de selecţie în acelaşi sfârşit de săptămână

6.Selecţionarea

6.1.Proba de caracter

Fiecare câine trebuie supus unei probe de caracter de către arbitrul de selecţie.  Verificarea caracterului poate fi făcută în timpul întregii selecţii.  Câinele trebuie să se comporte conform standardului, adică să fie echilibrat, stabil nervos şi complet nesfios.

6.2.Dimensiuni

Măsurarea adâncimii şi circumferinţei pieptului pot fi efectuate de către conducătorul de selecţie sau de către un ajutor delegat de acesta.  Măsurarea înalţimii la greabăn se face de către arbitrul de selecţie.

6.3.Arbitrarea în poziţie statică şi interpretarea mişcării

În timpul cestei arbitrări, arbitrul de selecţie întocmeşte raportul de selecţie.  Pentru aceasta câinele va fi prezentat arbitrului fără un ajutor substanţial.

6.4.Rapoarte,confirmări

După terminarea selecţiei fiecărui câine, arbitrul de selecţie face cunoscut raportul prin staţia de sonorizare.  Proprietarul câinelui primeşte din partea conducătorului selecţiei o confirmare conţinând rezultatul selecţiei şi dovada prezentării actelor de origine, semnată de arbitrul de selecţie.

7.Selecţia

7.1.Clasa de selecţie

Clasa de selecţie I este cel mai înalt calificativ de creştere,aceasta însemnând alegerea câinilor recomandaţi pentru creştere şi reproducţie.  Calificativul îl vor primi numai câinii care corespund imaginii standardului de rasă:

a. ca  dimensiuni şi construcţie anatomică

b. comportament general: siguri pe sine, blânzi dar dovedind tărie, curaj şi combativitate, pregnante

c. dantură ireproşabilă, fără lipsuri; premolari 1 dublii sunt admişi

7.2.Clasa de selecţie II

În această clasă sunt cuprinşi câinii:

a. cu mici devieri anatomice

b. cu depăşiri ale înălţimii la greabăn cu mai mult de 2 cm

c. cu calificativul „prezent” în proba de curaj, tărie şi combativitate

d. cu lipsa unui oremolar 1 sau a unui incisiv

7.3.Îmbunătăţirea clasei de selecţie

Proprietarul unui câine, cu o selecţie primară/reselecţie clasa a II a, are posibilitatea să îşi prezinte câinele pentru îmbunătăţirea clasei de selecţie,cel mai devreme în anul următor.Posibilitatea îmbunătăţirii clasei de selecţie, în ambele cazuri (selecţie primară sau reselecţie), este permisă o singură dată.

7.4.Amânarea cu un an

Se face atunci când:

a.  dezvoltarea corporală nu permite încă selecţia, dar se prevede că în viitor o va permite

b. datorită comportamentului sau la probele de curaj şi combativitate câinele a obţinut un rezultat care nu permite selecţia

Amânarea se poate face o singură dată.Dacă eşuează din nou, atunci câinele nu este potrivit pentru selecţie.

7.5.Nepotrivire pentru selecţie

Următoarele defecte duc la excluderea de la selecţie :

a. defecte anatomice grave

b. defecte la testicule

c. defecte dentare: lipsesc un premolar 2 sau 3, sau doi incisivi, sau un premolar 2 şi un incisiv, sau doi premolari 2

d. defecte grave de pigmentaţie

e. defecte grave de păr şi subpăr

f. înălţime insuficientă:  mai mult de –2cm

7.6.Durata selecţiei

  1. Reselecţia primară sau selecţia după amânare au loc pe durata a doi ani;  în cel de-al 2-lea an din perioada de selecţie câinele trebuie prezentat la reselecţie

  2. Reselecţia este definitivă

  3. O îmbunătăţire a clasei de selecţie nu prelungeşte durata iniţială a selecţiei

  4. Femelele gestante, selecţionate deja, pot fi selecţionate pentru înca un an, în anul selecţiei, fără să se prezinte, dacă în ziua selecţiei se dovedeşte cu certificat de montă perioada de gestaţie de cel puţin 42 zile, precum şi cu un certificat al supraveghetorului creşterii zonale cu privire la vizibilitatea gestaţiei.  Acelaşi lucru se aplică şi femelelor care alăptează, dacă între ziua fătării şi termenul pentru selecţie nu au trecut mai mult de 42 zile.  Este exclusă o prelungire a selecţiei din orice alte motive.

7.7.Expirarea selecţionării

  1. Neprezentarea unui câine selecţionat la reselecţie duce la expirarea selecţionarii la finele anului

  2. Selecţionarea unui cîine vândut se termină în cazul în care noul proprietar nu este, sau nu devine membru al C.N.C.C.R.C.R.C. într-un interval de maxim 3 luni

  3. Selecţia unui câine, al cărui proprietar a fost exclus din club, se termina începând din ziua în care exclurerea a rămas definitivă.

8.Certificatul de selecţie şi cartea de selecţie

Pedigree-ul si certificatul de selecţie se înmânează proprietarului.  Pentru câinii neselecţionaţi se menţionează motivele pentru care nu au fost selecţionaţi.

Câinii selecţionaţi într-un an vor fi înregistraţi, separat pe sexe, în cartea de selecţie a C.N.C.C.R.C.R.C.

Cartea de selecţie conţine o declaraţie cuprinzătoare despre câinii adecvaţi şi recomandaţi pentru creştere şi reproducere de către arbitrii de selecţie.Aceasta reprezintă un cuprinzător şi indispensabil compendiu de consultat, pentru un crescător serios.

Aprobat în sedița Consiliului Director din 08.06.2001, în conformitate cu prevederile art.23, lit.c din statutul C.N.C.C.R.C.R.C.

NOTA:

În funcție de recomandările Comisiei Chinotehnice a A.Ch.R., prezentul regulament va fi adaptat în mod corespunzător.